Fraktkostnad 29 kronor. Gratis frakt vid köp av endast styckkort för över 500 kronor!

Köpvillkor

Allmänt 

Vid köp via nätet gäller för dig som privatperson Distansavtalslagen (se ångerrätt) samt Konsumentköplagen. Om du ingått ett avtal med oss som strider mot Distansavtalslagen och/eller Konsumentköplagen gäller dessa två lagar i första hand.

När du registrerat dig på vår sida och gjort din beställning godkänner du också att vi lagrar och använder dina personuppgifter i vår verksamhet. Detta för att på bästa sätt kunna fullföra våra åtaganden gentemot dig. Dina personuppgifter skyddas i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). Du har rätt att få ta del av uppgifterna du gett ut till oss, samt att få dessa raderade om du vill. 

Skulle något villkor häri finnas ogiltigt enligt svensk lag eller EU rätt, ska detta inte innebära att dessa köpvillkor i sin helhet blir ogiltiga. Det ogiltiga villkoret kommer i så fall att ersättas med ett, enligt lag, korrekt villkor.  

 

Ångerrätt 


Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar

Du har inte rätt att ångra dig om tjänsten påbörjas under ångerfristen med ditt samtycke, om varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas, om förseglingen brutits eller om du har registrerat en licens. Om du ångrar köpet måste varan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten börjar löpa den dag vi mottar din order, samt den dag du fått varan eller en väsentlig del av den. 

Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss om detta inom 14 dagar, antingen via Telefon eller E-mail. Vi kommer därefter ta ställning till om du uppfyller kraven för ångerrätten. Du kommer därefter att motta ett svar via e-post från oss med information om hur du ska skicka tillbaka varan. Obs! Kom ihåg att du måste följa våra rekommendationer vad gäller emballage etc. Det är även enligt lag du som är skyldig att betala alla kostnader i samband med frakt åter till dig då ångerrätten tillämpats.

Efter det att vi mottagit den återsända varan kommer köpesumman, med avdrag för ursprungliga fraktkostnader, att återbetalas till dig inom 30 dagar räknat från dagen då vi mottog återförsändelsen, förutsatt att du inte använt varan. Den återsända varan måste returneras i oskadat skick och med obruten förpackning, försegling, eller teknisk plombering. 

 

Beställning 


Du kan endast beställa hos oss via vår webbutik. Önskar du beställa av oss på annat vis måste du avtala med oss i förväg. Om du är under 18 år måste du ha målsmans eller förälders tillstånd att handla. Alla falska och/eller Oegentliga beställningar spåras och polisanmäls. Om dessa orsakar oss ekonomisk eller annan form av skada kommer vi att kräva skadestånd. Mervärdesskatt 

Alla våra produkter och tjänster på sidan är angivna med inklusive moms. Leveransbetingelser 

Frakt: Utöver priset du betalar för de produkter du önskar köpa ska du även betala fraktkostnaderna. Normalt tillkommer inga ytterligare avgifter. 

Leveranstid: Är den önskade varan i lager skickar vi din beställning senast nästa helgfria vardag. Som tumregel kan du räkna med 2-3 arbetsdagar för leverans, med reservation för oförutsedda händelser/felaktiga uppgifter, vilka kan komma att leda till förseningar eller också att din order levereras tidigare än beräknat. 

Vi förbehåller oss rätten att stryka en ej levererbar vara från din order med prisavdrag för densamma. Önskar du beställa annan, likvärd vara, är detta att betrakta som en ny order. Om du önskar avbeställa en vara på grund av dröjsmål med leveransen är detta möjligt att göra fram till dess att varan skickats (se Avbeställning). Del-leveranser sker endast på din begäran och medför ytterligare fraktkostnad för dig. (Du kommer att faktureras för varje enskild leverans) 

Leveranssätt: När du gör din beställning framgår också vilket leveranssätt som du valt. Vanligtvis skickas en vara med posten men det kan hända att vi använder oss av annan speditör. Du betalar frakten enligt hemsidans indikering vid utcheckning. Det är ditt ansvar att se till att adressen, som du angett vid beställningstillfället, är korrekt. Leverans sker endast inom Sverige, såvida inte annat avtalats i förväg. 

 

Oavhämtad försändelse 


Det är ditt ansvar att lösa ut försändelsen på utlämningsstället inom den tid som står angivet på avin. Om du inte kan ta emot paketet vid leverans, eller inte hämtar ut ditt paket på utlämningsstället i tid, skickas det tillbaka till oss och vi kan då komma att debitera dig en skälig summa för frakt och administrativa kostnader. Betalas inte denna kostnad lämnas kravet till inkasso. Ändring av beställning 


Du kan göra ändringar i din beställning fram till dess att beställningen har skickats. Om ändringen godkänns och varan/varorna finns i lager kommer eventuella skillnader i pris att regleras enligt det pris som gäller vid ändringstidpunkten. Det är inte möjligt att ändra en beställning när ordern har skickats. Som privatperson har du dock rätt att inom 14 dagar returnera en oönskad vara i ursprungligt skick.  Avbeställning 


En avbeställning är inte giltig förrän du mottagit bekräftelse från oss. Du kan avbeställa din order utan kostnad fram till dess att beställningen har skickats. Efter denna tidpunkt är du skyldig att ta emot leveransen. 

Avbeställning av icke lagerförd vara som beställts eller tillverkats speciellt för dig är inte möjlig efter det att vi beställt eller påbörjat tillverkningen av varan/tjänsten. 

 

Reklamationer och återköp i vissa fall 


Om du mottagit en skadad produkt eller om vi skickat fel vara, måste du reklamera varan inom 3 år från det att du tog emot varan och senast inom 2 månader från att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet. 

Den skadade respektive felaktigt skickade varan ska återsändas i likadan förpackning och med samma transportföretag som när den mottogs, tillsammans med en utförlig beskrivning av felet. Om vi inte kan skicka en ny vara till dig inom skälig tid återbetalar vi returfrakten samt vad du betalat för den skadade eller felaktigt skickade varan, men vi återbetalar inte den ursprungliga frakten. 

Kompatibilitetsproblem (som t.ex. för små plastfickor till för stora kort) förekommer ofta mellan olika produkter, och vi rekommenderar dig därför att ta reda på så mycket som möjligt innan du gör din beställning för att undvika onödiga kostnader. Information och bilder 


Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment. De bilder som förekommer i vår webbutik ska de inte nödvändigtvis ses som exakta avbildningar av en viss vara. Force Majeure 


Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse:

eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad. 


Tvist 


Om du är privatperson har vi, i händelse av tvist, som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.